Remedios de Escalada 1771, Florida

Tu Semipiso

Unidades de 1 dormitorio

Unidades de 1 dormitorio - Visión - Remedios de Escalada
  • Superficie Total 56,4 m2
  • Superficie Cubierta 49,2 m2
  • Superficie Descubierta 7,2 m2

Unidades de 2 dormitorios

Unidades de 2 dormitorios - Visión - Remedios de Escalada
  • Superficie Total 103 m2
  • Superficie Cubierta 81 m2
  • Superficie Descubierta 22 m2